راهنمای سایز

KANDYS STYLE
Image
All conversions are approximate. Fit may differ by style

All conversions are approximate. Fit may differ by style
تمام اندازه های تقریبی میباشد و ممکن است برای استایل های بدن ها متفاوت باشد


SIZE GUIDE

UNITED STATES
EUROPEAN & FRENCH
UNITED KINGDOM
ITALIAN
CHEST

دور سینه

دور سینه خود (حلقه بالایی ، نزدیک کتف ، قطر بیشر) را با یک متر نواری اندازه گیری کنید
SLEEVE

آستین

آرنج خود را 90 درجه جمع کنید و دست خود را نزدیک دهان خود خود قرار دهید. ابتدای متر نواری را در مرکز پشت گردن خود نگه دارید و سپس روی آرنج و انهتای متر را به مچ دست خود برسانید و اندازه را ثبت کنید . این طول کل طول آستین شماست.
NECK

دور گردن

با یک متر نواری دور گردن خود را اندازه گیری کنید.

چگونه اندازه گیری لباس خود را انجام دهیم

اگر پس از اندازه گیری خود و مراجعه به جدول ، می بینید که بین دو اندازه میباشید . میبایست با توجه به فاکتور های راحتی و استایل بدنتان ، تصمیم بگیرید که ، آیا اندازه کوچکتر (فیت و جذب) میپوشید و یا بزرگتر (آزادتر و رها)

Image
1 ) دور یقه
برای اندازه گیری یک متر نواری دور گردن خود قراردهید و از جلو بهم وصل کنید و سپس محیط گردن برای انتخاب لباس با یغه مناسب مشخص میگردد
2 ) دور سینه
برای اندازه گیری متری نواری را دور سینه خود قراردهید . دقت داشته باشید که حجیم ترین حلقه سینه انتخاب کنید.
3 ) دور کمر
برای اندازه گیری ، راحت ترین راه ، کمبربندی است که شما استفاده میکنید . از آن حفره ای که پین کمربند در آن قرارمیگیرد میتوان دور کمر خود را پیدا کنید .
4 ) دور ران
پاهای خود را کمی باز کنید و متر را دور ران خود در بخش پهن تر پاهای خود قرار دهید و اندازه دور ران را ثبت کنید.
5 ) اندازه دست
ابتدای متر را از زیر بغل تا نو انگشت وسط دست قراردهید و اندازه را ثبت کنید.
6 ) ارتفاع پا
با قرار دادن متر نواری از بین جناغ دو پا تا کف پا در حالت ایستاده ، اندازه را میتوانید ثبت کنید .

جستجو